• webcube
  • No Comments

Internaționalizarea Cluster Mobilier Transilvan – Győr, Ungaria, 7-8 octombrie 2015

 

În perioada 7-8 octombrie 2015 Cluster Mobilier Transilvan a fost prezent la evenimentul de brokeraj „Meet2Match in energy, environment, wood and food sectors in Hungary” prin membrii ai entității de management, Ciprian Morcan, în calitate de manager și Balint Ede, în calitate de manager tehnic.

Evenimentul a avut ca și scop principal facilitarea interacțiunii în scopul identificării de parteneri de business, explorarea potențialului de internaționalizare a entităților prezente, creșterea competitivității și vizibilității companiilor pe piețele internaționale.

În cadrul evenimentului, reprezentanții CMT au purtat discuții cu Alpàr Tibor, decan la Facultatea  de Inginerie, Știința Lemnului și Arte Aplicate – Simonyi Karoly, facultate care în prezent desfășoară activități de cercetare în domeniul acoperirilor funcționale și al materialelor compozite utilizate în industria mobilei.  Aceste domenii, prin prisma propunerii de proiect înaintate de către Cluster Mobilier Transilvan în august 2015, în cadrul Programului Operațional Competitivitate prezintă interes deosebit pentru cluster dat fiind că proiectul constă în crearea unui laborator de cercetare în direcția acoperirilor funcționale, și un laborator care are și componentă de cercetare în domeniul materialelor compozite.

O altă oportunitate fructificată în cadrul evenimentului a fost acumularea de know-how în ceea ce privește elaborarea de propuneri de proiecte în cadrul Horizin 2020, prin discuții cu domnul Andràs Pàl Bózsik, manager de inovare în cadrul Ateknea Solutions, firma care oferă servicii de inovare și asistență pentru IMM-uri pornind de la faza de idee până la introducerea în producție.

De asemenea, în cadrul celor 2 zile, Cluster Mobilier Transilvan a primit propuneri de colaborare în domeniul cercetării în cadrul unui consorțiu internațional care să pregătească o propunere de proiect în cadrul programului interregional Dunărea.

Beneficiind de expertiză impresionantă a principalilor organizatori, printre care  Ateknea Solutions precum și de sprijinul Enterprise Europe Network și al Comisiei Europene, evenimentul și-a atins obiectivele scontate și a generat interacțiuni diversificate, de natură să faciliteze internaționalizarea clusterelor și generarea de noi parteneriate de business.

Pentru mai multe detalii click aici

[contentcards url=”http://www.archenerg.eu/hirek/klaszter-hirek”]

Leave a Reply