• webcube
  • No Comments

CMT încheie două acorduri de parteneriat strategic cu clustere din Ungaria

 

Fidel credinței sale că interacțiunea și cooperarea cu organizații similare, atât pe plan intern cât și internațional, este un mod important de a-și atinge țelurile, Cluster Mobilier Transilvan a încheiat recent parteneriate strategice cu două clustere din Ungaria.

Primul dintre ele este ArchEnerg – Cluster Inovativ pentru Energie Regenerabilă și Construcții. Încă de la înființarea sa în 2007 acest cluster și-a dedicat toate eforturile creării unui model social și economic bazat pe surse de energie regenerabilă și eficientă energetică pentru a asigura întreprinderilor din economia verde și societății un viitor durabil.

Cel de-al doilea cluster cu care CMT a semnat este PANFA – Cluster Inovativ în Lemn și Industria de Mobilier. Este unul dintre cele mai vechi clustere din Ungaria, cu o experiență ce depășește un deceniu. Deoarece aria de activitate este comună, vizând industria lemnului și de mobilier, apropierea dintre cele două organizații a venit ușor și firesc.

Dacă de PANFA îi apropie interesul pentru industria de mobilier și inovarea în acest domeniu, pentru o industrie a lemnului sustenabilă din punct de vedere al eficienței energetice, pentru cercetare și dezvoltare, punctele comune cu ArchEnerg sunt mobilitatea electrică, energia regenerabilă, eficiența energetică. Se adaugă aici pentru toate cele trei clustere preocuparea pentru mediu și pentru crearea unei societăți moderne bazată pe cunoaștere.

Pornind de la aceste puncte comune și ținând cont de interesul tuturor pentru dezvoltarea regională și internațională, părțile implicate au delimitat următoarele direcții de cooperare:

Schimbul de informații și cunoștințe în domeniul dezvoltării clusterelor.
Promovarea atât în România și Ungaria, cât și în alte țări;
Schimbul de experiență în cooperarea dintre sectorul corporativ și comunitatea științifică;
Popularizarea și promovarea dezvoltării unor soluții de mediu eficiente în investiții, în special utilizarea energiei pasive, precum și acțiunile clusterelor;
Promovarea cooperării între toate instituțiile și firmele ce pot sprijini industria de profil, dar și a cercetării științifice;
Acțiuni comune în proiecte inovatoare, cercetare, dezvoltare, educație, conservarea patrimoniului cultural și natural;
Prezentarea reciprocă a realizărilor clusterelor și promovarea comună a intereselor acestora atât la nivel național, cât și internațional.
Urmează ceea ce sperăm și credem că va fi o colaborare fructuoasă și plină de rezultate satisfăcătoare pentru toate cele trei clustere, precum și pentru industriile asociate din România și Ungaria. Dar și un semnal pozitiv și încurajator pentru alte viitoare asocieri la fel de benefice cu parteneri la fel de valoroși din țară și de peste hotare.

 

Leave a Reply